Wylicz ile QUIKSET'a potrzebujesz.

WYBIERZ TYP SŁUPKA DO ZAMOCOWANIA

WYBIERZ TYP OTWORU W PODŁOŻU